• $70

Bán 17 tờ tiền giấy xưa, mệnh giá 500 đồng, phát hành năm 1966. In hình đức Trần Hưng Đạo. Như hình chụp thật 2 mặt. Tiền xưa thật, có bóng chìm. Chất lượng cũ, rách nhẹ. Xin xem kỹ hình chụp ! Liên hệ email : trongtam78@gmail.com. Việt Nam.