• $900

Cần thợ nail – Bonita springs,FL

Cần thợ nail nam/nữ biết làm evrything hoặc thợ nữ biết làm chân tay nước. Bao lương $900 trên ăn chia. Đặt biệt cho thợ nữ có chỗ ở, xe đón đưa. Muốn biết thêm chi tiết .
Xin liên lạc: Hồng
Cell: 662-931-2228
Work: 239-949-9974

4 Ur Nails & Spa
25181 Chamber Of Commerce Dr
Bonita Springs, FL – 34135