Liên Hoa Oriental Market

Chợ việt Nam Liên Hoa cung cấp tất cả các hàng tươi sống in Tampa Florida

3692 W Waters Ave, Tampa, FL 33614Lien Hoa Oriental Market, Address phone: (813) 932-1044