LUẬT SƯ TAI NẠN XE CỘ – FLORIDA

Nên gọi luật sư Tony Cao trước để được bảo vệ quyền lợi từ trước đến sau.

Quý vị có thể được $10,000 thương tích cá nhân.

24/7 1.844.LUAT.SU.4 (844.582.8784)

Tel: 1.855.529.6265 Fax: 561.659.8819

SẼ ĐƯỢC THAM KHẢO MIỄN PHÍ VỚI LUẬT SƯ

TRÊN 15 NĂM KINH NGHIỆM – NHIỆT TÌNH – UY TÍN

Giúp sửa xe, mướn xe, lấy lại tiền nghỉ làm, lấy tiền bồi thường, v.v.

Dù có bảo hiểm hay không có bảo hiểm

Dù có lỗi hay không có lỗi

Không thắng kiện không lấy tiền.

Thương tích cá nhân:

Tai nạn xe cộBất cẩn y tếBị đụng xe bỏ chạyChó cắnTrượt té bị thươngChết oanPHỤC VỤ TOÀN TIỂU BANG FLORIDA

105 South Narcissus AvenueSuite 410West Palm Beach, Florida 33401

Email: tcao@caolawgroup.comToll Free: 1.855.LAW.MAN.5Tel: 1.855.529.6265Tel: 1.561.659.8818Fax: 561.659.8819