Vườn trái cây Việt Nam – Homestead

Vườn trái cây Việt Nam, Vườn gia đình có Sabuche, Xoài, Bình bát, vú sữa, tháng 8 có ổi, cóc v.v… măng cục, nhãn, thăng long, chôm chôm chủ yếu nhập từ vườn khác nhưng toàn hàng ngon. Đặc biệt vườn nhà trồng mía kiêm luôn dừa, chặt bán tại chỗ cực kỳ ngon và đã khát, mía đem về khách sạn gặm là hết xảy 😀 Nhiều lúc vắng khách xin chị chủ đi vô vườn tự hái đem ra cân chị cũng cho.

Vietnamese Fresh Fruits
Địa chỉ: 27750 SW 177 Ave,
Homestead, FL 33031
Phone: (305) 967-5621