Learn English by Pictures.

Nhà Hàng


Saucer – Đĩa đựng tách
Saucer – Đĩa đựng tách
Bread and butter /Bánh mì và bơ
Bread and butter /Bánh mì và bơ
Place setting – Đặt đĩa muỗng vào vị trí
Place setting – Đặt đĩa muỗng vào vị trí
Chef – Đầu bếp trưởng
Chef – Đầu bếp trưởng
Dessert – Đồ ăn tráng miệng
Dessert – Đồ ăn tráng miệng
Waitress – Nữ phục vụ
Waitress – Nữ phục vụ
Server – Bồi bàn
Server – Bồi bàn
Menu – Thực đơn
Menu – Thực đơn
Dining room – Phòng ăn
Dining room – Phòng ăn
Hostess-Nữ tiếp viên
Hostess-Nữ tiếp viên

Powered by: Pinclone Wordpress Pinterest Clone

Top