Learn English by Pictures.

Describing the Weather

Mô Tả về Thời Tiết

Snowing – Có Tuyết
Snowing – Có Tuyết
Cloudy – Mây Mù
Cloudy – Mây Mù
Raining – Mưa
Raining – Mưa
Sunny – Nắng
Sunny – Nắng

Powered by: Pinclone Wordpress Pinterest Clone

Top