Learn English by Pictures.

The Bathroom

Phòng Tắm

Shampoo – Dầu Gội Đầu
Shampoo – Dầu Gội Đầu
Showerhead – Vòi Tắm Đứng
Showerhead – Vòi Tắm Đứng
Sink – Chậu rửa mặt
Sink – Chậu rửa mặt
Bathtub – Bồn Tắm
Bathtub – Bồn Tắm

Powered by: Pinclone Wordpress Pinterest Clone

Top