Man – Đàn Ông

/man/

noun

noun: man; plural noun: men

 

1. nam nhi

2. chồng

3. đàn ông

4. gia thần

5. loài người

6. nam tử

7. người

8. nhân loại