Saucer – Đĩa đựng tách

/ˈsôsər/

noun

noun: saucer; plural noun: saucers

a shallow dish, typically having a circular indentation in the center, on which a cup is placed.

 

danh từ:

1. đĩa để dưới bình hoa

2. đĩa để dưới tách